WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA

WITAMY W PRZEDSZKOLU - DZIEŃ ADAPTACYJNY

27 czerwca odbył się w naszym przedszkolu dzień adaptacyjny dla nowo zapisanych przedszkolaków. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami poznawały przedszkole: swoje przyszłe wychowawczynie, kolegów i sale zabaw.

DZIEŃ ADAPTACYJNY - GALERIA

AKTUALNOŚCI

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RELACJĘ Z WYDARZENIA W RAMACH XIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM ZORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ ABC XXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów. Relacja z konkursu:

TUTAJ


KONKURS PLASTYCZNY "APETYT NA CZYTANIE"

Gminne Przedszkole "Stokrotka" w Spytkowicach zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6-letnich pod hasłem "Apetyt na czytanie". Nasze przedszkole reprezentowały dwie prace wykonane przez przedstawicielki grupy Dinusie: Nataszkę Kurek i Martynkę Margosiak. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ praca miała przybrać formę plakatu opatrzonego hasłem promującym czytanie. Dziewczynki poradziły sobie znakomicie (przy wsparciu niezastąpionych mam) i powstały ciekawe plakaty. Obie prace zostały nagrodzone i wyróżnione przez jury konkursu. Gratulujemy!

WYNIKI KONKURSU


PRACE KONKURSOWE - GALERIA

ZAKOŃCZENIE ROKU - POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

"Już ostatni dzień w przedszkolu,
przy stoliku swoim siadasz,
łezki płyną, lecz śniadanie
z apetytem zjadasz...
Pani patrzy na nas smutno,
łzy ociera gdzieś w ukryciu.
Bo to pierwszy wielki zakręt,
w naszym nowym, małym życiu."

PRZEDSZKOLNE WSPOMNIENIA DINUSIÓW - GALERIA

PRZEDSZKOLNE WSPOMNIENIA KRASNALI - GALERIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "POKOCHAĆ KSIĄŻKĘ"

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"


- ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLNEJ


Nasze przedszkole uczestniczy w Programie charytatywno-ekologicznym "Zakretki.info - pomagamy nie tylko przyrodzie". Program polega on na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z naszego środowiska. Zebrane zakrętki trafiają do firm recyklingowych, które za skup surowca wpłacają określony ekwiwalent pieniężny na subkonta niepełnosprawnych dzieci założone w Fundacji Bez Tajemnic. Pieniądze uzyskane w tym Programie w 100% przeznaczane są wyłącznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. W imieniu potrzebujących zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w ten Program, poprzez zbieranie zakrętek w naszym przedszkolu.

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE - informacje dla rodziców dzieci 5-letnich

DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI GMINNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE RABA WYŻNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015ZAŁĄCZNIK NR 1 - DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO...

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/ PROWADZENIU ROLNICZEJ LUB POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / STUDIOWANIU LUB UCZENIU SIĘ W SYSTEMIE STACJONARNYM* RODZICA/-ÓW / OPIEKUNA/-ÓW PRAWNYCH KANDYDATA

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZEŃSTWO

ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA W POBLIŻU PRZEDSZKOLA

ZAŁĄCZNIK NR 9 - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Statut przedszkola
Program wychowawczy przedszkola
Program profilaktyki: "Moda na zdrowie" - program promujący zdrowy styl życia
Procedura diagnozowania umiejętności dzieci
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013 - 2018
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
System motywacji stosowany w przedszkolu
Zbiór norm i zasad obowiązujących w przedszkolu
REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Plan wewnętrznego badania osiągnięć dzieci
Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli w stosunku do dzieci z objawami nieżytu dróg oddechowych wg ar1
GRYPA A/H1N1
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012