DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Statut przedszkola

Program rozwoju Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej na lata 2017 - 2022

System motywacji stosowany w przedszkolu

Zbiór norm i zasad obowiązujących w przedszkolu

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK


Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli w stosunku do dzieci z objawami nieżytu dróg oddechowych wg ar1

Programy i przedsięwzięcia realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej prowadzonej w naszym przedszkolu przez Małopolskie Kuratorium Oświaty znajduje się

TUTAJ