INNOWACJA PEDAGOGICZNA "POKOCHAĆ KSIĄŻKĘ"

Autor: Katarzyna Stolarczyk
„Kochajcie książki. One ułatwią wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.”(Maksym Gorki)

CELE GŁÓWNE:

• Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć
• Wyrabianie kultury czytelniczej
• Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez doskonalenie mowy
• Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego
• Uświadomienie rodzicom wartości głośnego czytania

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Kształtowanie pozytywnego stosunku do książki
• Kształtowanie nawyku dbałości i poszanowania książek
• Zwiększenie zasobu słownictwa dzieci
• Poprawa koncentracji uwagi i wyciszenie się
• Doskonalenie umiejętności rozumienia i zapamiętywania szczegółów wysłuchanych treści
• Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii
• Rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej przez codzienny kontakt z książką
• Powstawanie więzi między nauczycielem i dzieckiem oraz między rodzicami i dziećmi

METODY I FORMY PRACY:

• Praca z książką – oglądanie obrazków
• Praca z tekstem literackim – głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez nauczyciela
• Interpretacja tekstów literackich – recytacja wierszy
• Zabawa w teatr – małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów
• Zajęcia biblioteczne w Gminnej Bibliotece Publicznej
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów
• Wykorzystanie poznanych utworów podczas organizowania imprez przedszkolnych
• Włączanie rodziców do czynnego udziału w realizacji innowacji

HARMONOGRAM PRZEBIEGU INNOWACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WRZESIEŃ
1. Zorganizowanie w każdej sali ciekawego kącika książki, który swoją atrakcyjnością zachęci dzieci do swobodnego i częstego korzystania z niego. Książki powinny być możliwie różnorodne i ciekawie wyeksponowane, dostosowane do wieku dzieci: zbiory wierszy, baśni, bajek i legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane.

2. Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania, o stałych porach, gdyż dzięki temu podnoszona jest ranga czytania, a dzieci dostają wyraźny sygnał, iż kontakt z literaturą jest ważny, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ich stosunku do książek. Pora głośnego czytania w każdej grupie powinna być wpisana do Ramowego Rozkładu Dnia i ściśle przestrzegana.

3. Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej i wypożyczania książek do domu.

4. Spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej – grupy starszaków – ciche oglądanie książek w bibliotece, oglądanie wystawy zakładek do książek, wypożyczenie książki do wspólnego czytania.

5. Nauka wierszyków, prezentacja grupowa pod hasłem: „Wierszyki mówimy – innym się chwalimy” – spotkanie wszystkich grup i recytowanie poznanych wierszy (spotkanie w sali Zajączków)

29.09. – DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA – wywieszenie w przedszkolu plakatu zachęcającego rodziców do codziennego czytania dzieciom

PAŹDZIERNIK

14 października – Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia

1. Konkurs międzygrupowy na najciekawszy kącik książki – oceny kącików dokona Pani Dyrektor. Oceniane będą:
- atrakcyjność kącika – na podstawie wyglądu
- funkcjonalność kącika – na podstawie rozmowy z dziećmi

KĄCIKI KSIĄŻKI W SALACH - GALERIA

2. „W październiku czytamy o misiach” - czytanie książek, których bohaterem jest miś (np.: „Miś Uszatek” Cz. Janczarski, „Kubuś Puchatek”, „Złotowłosa i trzy niedźwiedzie”)

3. Konkurs plastyczny dla chętnych przedszkolaków „Miś – bohater książkowy” – wykonywanie prac plastycznych techniką dowolną, zorganizowanie wystawy prac w holu przedszkola

MIŚ - BOHATER KSIĄŻKOWY - GALERIA

4. Nauka wierszyków i rymowanek o misiach, prezentacja każdej grupy „Wierszyki mówimy – innym się chwalimy” – spotkanie wszystkich grup i recytowanie poznanych wierszy (spotkanie w sali Misiów)

24.10. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH – zachęcanie do korzystania z biblioteki przedszkolnej - odwiedziny opiekuna biblioteki w każdej grupie i zaproszenie do wypożyczania książek

LISTOPAD
1. Zorganizowanie w kącikach książki działu: „Moje książeczki do biblioteczki” – przynoszenie przez chętne dzieci ulubionych książek z domu, prezentacja książek, uzasadnianie swojego wyboru, prezentacja sposobu korzystania z książki przez grupę.

2. Nauka na pamięć wierszy patriotycznych, wspólna prezentacja wierszy połączona z uroczystym wywieszaniem flagi państwowej z okazji 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości - planowane spotkanie w grupie Misie dnia 8 listopada (Dzień Patriotyczny w naszym przedszkolu)

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA- GALERIA

3. Połączenie czytania z rysowaniem na temat przeczytanej książki – zorganizowanie wystawy prac – każda grupa według swoich możliwości organizuje wystawę prac w salach zabaw.

4. Odwiedzanie Gminnej Biblioteki Publicznej w celu wypożyczania książek do codziennego czytania – każda grupa według własnych potrzeb.

5. Pedagogizacja rodziców – prezentacja filmu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie”

GRUDZIEŃ
1. Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania. Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych. Czytanie książek tematycznie nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.

2. Przygotowanie przedstawienia świątecznego „Jasełka” – grupa starsza – rozwijanie zaangażowania wszystkich dzieci we wspólne przedsięwzięcie – zorganizowanie spotkania jasełkowego dla rodziców.

3. Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej i wypożyczania książek do domu

STYCZEŃ
1. Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

2. Uatrakcyjnianie kącika książki poprzez wymianę książek, udostępnianie dzieciom kukiełek, rekwizytów do zabaw w inscenizowanie utworów literackich.

3. „Wierszyki łamiące języki” – nauka krótkich wierszyków (rymowanek) logopedycznych, mających na celu kształtowanie prawidłowej wymowy. Prezentacja wierszyków – spotkanie w grupie Krasnali.

4. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy.

LUTY
1. Umieszczenie w kąciku książki książek naukowych: encyklopedie dla dzieci, albumy, atlasy – zachęcanie do oglądania i zaspakajania ciekawości dziecięcej, czytanie chętnym dzieciom zawartych tam informacji.

2. Zorganizowanie konkursu rodzinnego pt. „Moja własna bajka”, polegającego na wymyśleniu tekstu opowiadania, zilustrowaniu go w formie książeczki:

• zorganizowanie wystawy wszystkich książeczek w holu przedszkola

• nagrodzenie rodzinnych prac

• głośne czytanie dzieciom konkursowych książek

WYSTAWA KONKURSOWYCH KSIĄŻEK - GALERIA

MARZEC
1. Kontynuowanie codziennego głośnego czytania dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem poezji. Sięganie po klasykę poezji dla dzieci ( J.Brzechwa, J.Tuwim, M.Konopnicka, W.Chotomska ) oraz współczesnych poetów. Zachęcanie dzieci do ilustrowania wysłuchanych wierszy – gromadzenie ilustracji dzieci w celu zorganizowania wystawy plastycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej

RYSUNKI PRZEDSZKOLAKÓW- GALERIA

21.III. – ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

2. Zorganizowanie w przedszkolu uroczystości połączonej z Pierwszym Dniem Kalendarzowej Wiosny, pod hasłem: „Wierszykami witamy wiosnę”

• Przegląd recytatorski dla chętnych dzieci – chętne dzieci recytują wiersze o tematyce wiosennej

• Gość specjalny uroczystości: kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej: Joanna Słodyczko (poetka ludowa)

• Spacer z Marzanną ulicami Raby Wyżnej

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY - GALERIA

Światowy Dzień Poezji

Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

KWIECIEŃ
2.IV. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. W Czechach, które w 2007 roku były organizatorem „Dnia Książki dla Dzieci”, narodziła się akcja nazwana „Nocą z Andersenem”. Dzieci spędzają tę noc w bibliotekach czytając i słuchając bajki. W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.

1. Kontynuowanie głośnego czytania dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem „Baśni” Andersena.

2. (2.04) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w naszym przedszkolu:

• Przynoszenie do przedszkola swojej ulubionej książki

• Urządzanie sesji fotograficznej pt. „Książka mój przyjaciel”

• Wypowiadanie się na temat swojej ulubionej książki, zebranie wypowiedzi w formie wywiadu (każdy nauczyciel w swojej grupie)

• Opublikowanie wywiadu i zdjęć na stronie internetowej przedszkola

WYWIAD PRZEPROWADZONY Z DZIEĆMI NA TEMAT ICH ULUBIONYCH KSIĄŻEK

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI - GALERIA

MAJ
1. Codzienne czytanie dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem legend, opowiadań historycznych i patriotycznych. Wykorzystanie kukiełek do zabaw teatralnych w przedstawianie legend.

2. Zorganizowanie w naszym przedszkolu Gminnego Przeglądu Teatralnego „W bajkowym lesie”, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez formy teatralne i kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej związanej z występem przed szerszą publicznością

PRZEGLĄD TEATRALNY - GALERIA

3. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty – prezentacja programu artystycznego każdej grupy.

CZERWIEC
1 – 8 CZERWCA 2014 – XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

1. Wycieczka do Skansenu taboru kolejowego w Chabówce – czytanie dzieciom „Lokomotywy” Juliana Tuwima

2. Międzygrupowy konkurs plastyczny pt: „Lokomotywa” – ilustrowanie przez dzieci wiersza – praca zbiorowa, zorganizowanie wystawy prac w holu przedszkola

3. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu – zapraszanie rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo do przedszkola ( każda grupa we własnym zakresie)

4. Oplakatowanie przedszkola plakatami zachęcającymi do głośnego czytania dzieciom i ukazującymi korzyści z tego płynących

5. Nagrodzenie najbardziej aktywnych czytelników przedszkolnej biblioteki

NASZE LOKOMOTYWY - GALERIA

RODZICE CZYTAJĄ PRZEDSZKOLAKOM - GALERIA

KONKURS PLASTYCZNY "APETYT NA CZYTANIE"

Gminne Przedszkole "Stokrotka" w Spytkowicach zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6-letnich pod hasłem "Apetyt na czytanie". Nasze przedszkole reprezentowały dwie prace wykonane przez przedstawicielki grupy Dinusie: Nataszkę Kurek i Martynkę Margosiak. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ praca miała przybrać formę plakatu opatrzonego hasłem promującym czytanie. Dziewczynki poradziły sobie znakomicie (przy wsparciu niezastąpionych mam) i powstały ciekawe plakaty. Obie prace zostały nagrodzone i wyróżnione przez jury konkursu. Gratulujemy!

WYNIKI KONKURSU


PRACE KONKURSOWE - GALERIA

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RELACJĘ Z WYDARZENIA W RAMACH XIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM ZORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ ABC XXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów. Relacja z konkursu:

TUTAJ