KADRA PEDAGOGICZNA

Mgr Grażyna Świerk

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie na wydziale pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe (wychowanie przedszkolne) na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Mgr Bernadeta Stopka

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, absolwent podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Mgr Marta Zoń

Nauczyciel mianowany, absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Licencjat Katarzyna Stolarczyk

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią szkolną.

Mgr Halina Czubernat

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na wydziale pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Mgr Jolanta Trybuła - Fic

Nauczyciel mianowany, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na wydziale pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Mgr Elżbieta Morąg

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Mgr Patrycja Śmich

Nauczyciel kontraktowy, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.