KWIECIEŃ

16.04.2013 - VIII MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD RECYTATORÓW I GAWĘDZIARZY W JABŁONCE

Jak co roku, dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Przeglądzie Gwarowym im. Emila Kowalczyka w Jabłonce. Celem konkursu jest popularyzacja utworów poetów piszących gwarą oraz poznanie tradycji regionu Orawy i Podhala. Nasze przedszkole reprezentował Filip Czyszczoń z grupy Zajączki, który recytował wiersz Wandy Czubernat "Na wójtowej roli". Za występ Filip otrzymał dyplom i mały upominek.

17.04.2013 - TRADYCYJNE TOPIENIE MARZANNY

W myśl przysłowia, że LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE, zgodnie z tradycją utopiliśmy marzannę - symbol tegorocznej długiej zimy. Dzieci z grupy Kotki uświetniły ten dzień okolicznościowym występem, a cała społeczność przedszkolna komisyjnie nadzorowała topienie słomianej kukły. Teraz mamy pewność - z zimą koniec!

TOPIENIE MARZANNY - GALERIA

22.04.2013 - SPRZĄTANIE ŚWIATA

W tym dniu dzieci z grupy Zajączki, podczas zajęć rozmawiały o czystości w naszym najbliższym otoczeniu. Uczyły się w jaki sposób dbać o Ziemię, segregując śmieci zarówno w domu jak i w przedszkolu. Zdobytą wiedzę przedszkolaki przeniosły w czyn, podczas spaceru, zbierając śmieci, które po zimie szpeciły okolice przedszkola. Worki pełne śmieci dzieci wrzuciły do kontenera przeznaczonego specjalnie do tego celu.

SPRZĄTANIE ŚWIATA - GALERIA

25.04.2013 - MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TANECZNY W SKAWIE

Do przedszkola w Skawie przybyły reprezentacje dzieci z przedszkoli: ze Sieniawy, Rokicin Podhalańskich, Raby Wyżnej, Spytkowic, Jabłonki, Podwilka i Orawki. Wszystkie zespoły taneczne zaprezentowały się z ciekawymi układami tanecznymi, dostarczając oglądającym ciekawych i pełnych emocji przeżyć artystycznych. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci: Karolina Bartkowska, Magdalena Padoł, Maja Zoń, Karolina Cieślak, Roksana Sołtys, Marcin Łukaszka, Paulina Chorąży, Zuzanna Zając, Alessandra Sęk, Patryk Możdżeń, uczestniczące w zajęciach rytmiczno-tanecznych prowadzonych przez panią Marcelinkę Urbaniak. Przedszkolaki pokazały swoje umiejętności w dwóch tańcach zespołowych. Nasz występ uświetniła solistka baletowa Alessandra Sęk, tańcząc ze wstążką. Całość imprezy dopełniła wspólna zabawa taneczna do której zagrzewali gospodarze. Pani dyrektor przedszkola w Skawie Anna Waksmundzka podziękowała licznie zgromadzonym młodym artystom, nagradzając wszystkich pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami muzycznymi.

PRZEGLĄD TANECZNY PRZEDSZKOLAKÓW - GALERIA