TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI O LODOWEJ KRAINIE

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 4 i 5 – letnich

Opracowała Grażyna Świerk

Obszar edukacyjny:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cel główny: utrwalenie wiadomości na temat życia na biegunie północnym, kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne: dziecko: zna podstawowe wiadomości o życiu Eskimosów, śpiewa Piosenkę Pani Zimo, Pani Zimo oraz Pingwinek, zna zwierzęta, które żyją na biegunie północnym, zna kształty figur geometrycznych: kolo, kwadrat, trójkąt, potrafi ułożyć pocięty na części obrazek zwierzęcia polarnego, umie podzielić na sylaby nazwy zwierząt polarnych oraz podać głoskę w nagłosie, potrafi liczyć w zakresie ośmiu, rozróżnia kolory, recytuje z pokazywaniem wiersz Eskimosek, potrafi współdziałać w zespole.

Metody:
czynna – zadaniowa, aktywność ruchowa
słowna – odpowiedzi na pytania, objaśnienie
oglądowa – pokaz

Formy: praca z całą grupą, praca w grupach, praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: tablica, na której przypinane będą punkty dla każdej z drużyn, obrazki z foką, morsem, pingwinem i lisem polarnym do zawieszenia na szyję dla każdego dziecka, ilustracje zwierząt polarnych i tych, które lubią klimat gorący, wycięte z białego papieru figury geometryczne: koła, kwadraty i trójkąty, pocięte obrazki zwierząt polarnych do ułożenia, kolorowe sylwety rybek.

Miejsce zajęć: sala zajęć.

Czas trwania zajęcia: ok. 50 minut.

Wiek dzieci: 4 – 5 latki

PRZEBIEG ZAJĘCIA

I. Część wstępna

1. Powitanie: Stoimy ramie przy ramieniu.
2. Wspólny śpiew piosenki: Pani Zimo, Pani Zimo.
3. Sprawdzenie obecności.

II. Część właściwa

1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia
2. Podział dzieci na grupy – dzieci otrzymują obrazki z foką, morsem, pingwinem i lisem polarnym. Dobierają się w grupy zgodnie z ilustracjami.
3. Otwarcie turnieju.
4. Które zwierzęta żyją na biegunie północnym? – wybieranie spośród obrazków różnych zwierząt tylko tych, które żyją na biegunie północnym.
5. Quiz – pytania:
* Na Antarktydzie mieszkają ludzie.
* Pingwin potrafi szybko latać.
* Mors ma ostre kły.
* Przysmakiem Eskimosów są jabłka.
* Na biegunie północnym mieszkają Indianie.
* Eskimosi polują na żyrafy.
* Futro niedźwiedzia polarnego jest koloru brązowego.
* Iglo zbudowane jest z kamieni.
6. Idziemy w odwiedziny do pingwina – dzieci przechodzą po krach, które są w kształcie trójkątów.
7. Puzzle – dzieci układają pocięte obrazki zwierząt polarnych.
8. Sylaby – dzieci dzielą na sylaby nazwy zwierząt, które ułożyły z puzzli oraz podają pierwszą głoskę.
9. Eskimosi łowią ryby – dzieci łowią określoną ilość i kolor rybek.
10. Eskimosek – każda z drużyn recytuje z pokazywaniem wiersz.

III. Część końcowa

1. Przeliczenie punktów i ustalenie zwycięskiej drużyny.
2. Wspólna zabawa ze śpiewem Pingwinek.
3. Podziękowanie dzieciom za udział w zabawie a rodzicom za przybycie.