ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole czynne jest od godz. 7:00 do godz. 16:00.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godz. wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Godziny przebywania dziecka w przedszkolu:

Oddziały 5-cio godzinne: 8:00 – 13:00
Oddziały 9-cio godzinne: 7:00 - 16:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

7:00 – 8:00 - schodzenie się dzieci (rozmowy indywidualne, zabawy indywidualne i grupowe, gimnastyka poranna, czynności samoobsługowe)

8:00 – 9:00 - zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

9:00 – 9:30 – śniadanie wraz z czynnościami samoobsługowymi

9:30 – 10:30 – zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:30 – 11:00 – zabawy dowolne w sali

11:00 – 12:00 – pobyt na świeżym powietrzu (zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze

12:00 – 12:30 – czynności samoobsługowe, rozchodzenie się dzieci z grup 5-godzinnych

12:15 – 13:00 – obiad

13:00 – 14:00 – wypoczynek poobiedni ( leżakowanie, ciche zabawy: gry stolikowe, układanki, puzzle, relaks przy muzyce)

14:00 – 15:00 – zabawy dowolne w sali lub ogrodzie

15:00 – 15:15 – podwieczorek

15:15 – 16:00 – rozchodzenie się dzieci (zabawy indywidualne i grupowe)