"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

Założenia Programu:
1.Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
2.Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
3.Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4.Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5.Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
- Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
- Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Program jest realizowany przez Panią Grażynę Świerk w grupie "Misie".

ROLA ŚRODOWISKA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW WOBEC PALENIA TYTONIU