REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI GMINNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE RABA WYŻNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie o wielodzietności

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie - samotny rodzic

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o nadzorze kuratora

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o dogodnym położeniu przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodzica

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola przez rodzeństwo

ZAŁĄCZNIK NR 8 -Oświadczenie o deklarowanym dziennym czasie pobytu w przedszkolu