ROK SZKOLNY 2012/2013

NASZE GRUPY

Wiadomości z przedszkola i galeria

Dzieci w wieku przedszkolnym borykają sie z przeróżnymi zaburzeniami wymowy. Bardzo niebezpieczne jest zignorowanie niedoskonałości wymowy. Utrwalanie wadliwej wymowy może prowadzić do poważnych problemów w opanowaniu umiejętności czytania i pisania w wieku wczesnoszkolnym.

W naszym przedszkolu dużo czasu poświęca sie na zabawy logopedyczne, których celem jest rozbudzenie u dzieci ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka. Należy pamiętać, że na rozwój mowy dziecka wpływ mają przede wszystkim rodzice, a później nauczyciele. Grupowe zabawy logopedyczne prowadzone w przedszkolu, nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej.

Pomocy logopedycznej udzielają: Jolanta Trybuła-Fic (codziennie w godzinach dopołudniowych) oraz Halina Czubernat (poniedziałek, wtorek, czwartek - po południu).

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

To program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, który będzie realizowany w grupach pięciolatków „Misie” i „Zajączki”.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów - „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.


Nasze przedszkole uczestniczy w Programie charytatywno-ekologicznym "Zakretki.info - pomagamy nie tylko przyrodzie". Program polega on na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z naszego środowiska. Zebrane zakrętki trafiają do firm recyklingowych, które za skup surowca wpłacają określony ekwiwalent pieniężny na subkonta niepełnosprawnych dzieci założone w Fundacji Bez Tajemnic. Pieniądze uzyskane w tym Programie w 100% przeznaczane są wyłącznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. W imieniu potrzebujących zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w ten Program, poprzez zbieranie zakrętek w naszym przedszkolu.


Nasze przedszkole popiera akcję "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

- ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLNEJ

"PRZYJACIELE ZIPPIEGO"-program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci