PRZEDSIĘWZIĘCIE „Z RADOŚCIĄ PODEJMĘ ROLĘ UCZNIA”

OPRACOWAŁA: Katarzyna Stolarczyk

CELE OGÓLNE:

1. Łagodzenie stresu adaptacyjnego do szkoły

2. Przygotowanie dzieci do radosnego podejmowania roli małego ucznia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Obserwacja przez dzieci 6-letnie życia szkolnego
2. Eliminowanie lęku i niepewności przed szkołą
3. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
4. Wzmocnienie motywacji do podjęcia obowiązków szkolnych
5. Rozbudzenie ciekawości nauką szkolną
6. Poznanie przyszłego wychowawcy
7. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec problemu startu szkolnego dzieci

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

TEMAT ZADANIA OPIS ZADANIA TERMIN
1.Współpraca ze Szkołą Podstawową Podjęcie systematycznych kontaktów ze Szkołą Podstawową W Rabie Wyżnej wg ustalonego harmonogramu Cały rok szkolny
2.Zorganizowanie w przedszkolu Kącika Szkolnego • organizowanie zabaw tematycznych w szkołę
• zgromadzenie szkolnych akcesoriów ( tablica, kreda, zeszyty, piórniki, książki )
V - VI
3.Pedagogizacja rodziców • zorganizowanie zebrań z rodzicami dotyczących:
- „Dojrzałość szkolna”
- „Przygotowanie dziecka do szkoły”
• umieszczanie ważnych informacji na gazetce dla rodziców
• zorganizowanie spotkania rodziców z przyszłymi wychowawcami ich dzieci
X
V
Cały rok
VI

ZAŁĄCZNIKI:

1. Harmonogram współpracy Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej ze Szkołą Podstawową w Rabie Wyżnej
2. Ankieta dla nauczycieli klas I , dotycząca szkolnych sukcesów i problemów absolwentów przedszkola