WRZESIEŃ:

28.09.2015 - SPACER DO MIASTECZKA KOMUNIKACYJNEGO

Właściwe zachowanie się na chodniku, bezpieczne przechodzenie przez ulicę, znajomość podstawowych znaków, w tym sygnalizacji świetlnej, to umiejętności, dzięki którym dziecko staje się świadomym uczestnikiem ruchu drogowego. Od takiej wiedzy może zależeć jego bezpieczeństwo. W miasteczku komunikacyjnym przedszkolaki miały okazję utrwalić sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

W MIASTECZKU KOMUNIKACYJNYM - GALERIA

29.09.2015 - SPEKTAKL TEATRALNY "FRANIO NIEJADEK"

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej, w przedszkolu odbył się spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" pt. "Franio Niejadek". W przedstawieniu uczestniczyły przedszkolaki oraz dzieci z oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej. Głównym zadaniem spektaklu bylo propagowanie zdrowego stylu życia. Aktorzy zachęcali dzieci do właściwego dbania o siebie, do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz do zdrowego odżywiania.

TEATRZYK "FRANIO NIEJADEK" - GALERIA