WRZESIEŃ

15.09.2017 - SPACER PRZEDSZKOLAKÓW DO MIASTECZKA KOMUNIKACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Grupy: "Motylki", "Zajączki", "Jeżyki" i "Sówki" wybrały sie na spacer do Miasteczka Komunikacyjnego, aby zapoznać się z bezpiecznym poruszaniem sie po drogach. Nauczyciele omówili znaki drogowe oraz bezpieczne zasady poruszania się po ulicy. Dzieci utrwaliły zasady przechodzenia przez pasy bez sygnalizacji świetlnej oraz z jej użyciem.

W MIASTECZKU KOMUNIKACYJNYM - GALERIA

20.09.2017 - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA PRZEDSZKOLAKÓW

Świętując Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pasowanie dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Przedszkolaki z każdej grupy - pięknie wystrojone, z opaskami symbolizującymi nazwę grupy, śpiewały piosenki i mówiły wiersze. Nad całą uroczystością czuwała pani Marta Zoń. Po uroczystym pasowaniu nowych dzieci przez panią dyrektor Grażynę Świerk, dzieci otrzymały upominki w postaci maskotek: zajączka i Paka. Był też słodki poczęstunek i baloniki. Na pamiątkę tego ważnego dnia, wszystkie przedszkolaki (z pomocą nauczycieli i rodziców) odrysowywały na kolorowych kartkach swoje rączki. Wycięte i podpisane kontury rąk wszystkich dzieci posłużyły do stworzenia Wielkiego Jesiennego Drzewa Przedszkolaków z Raby Wyżnej.


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA - GALERIA

25.09.2017 - UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA 6-LATKÓW NA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Grupa "Myszki" uczestniczyła w Uroczystości Pasowania Zerówkowiczów w Szkole Podstawowej. Wszystkie 6-latki w galowych strojach i podniosłych nastrojach występowały dla licznie zgromadzonych rodziców. Po udanych występach nastąpił czas złożenia Ślubowania i uroczyste pasowanie przez Dyrekcję Szkoły i Przedszkola. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały okolicznościowe medale, dyplomy oraz chusty.

PASOWANIE NA ZERÓWKOWICZA - GALERIA