ZNACZENIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO DZIECKA

Katarzyna Stolarczyk

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pierwsze lata życia dziecka są najważniejsze i decydująco wpływają na rozwój człowieka, który zachodzi w ciągu całego życia.

W programach edukacyjnych adresowanych do małych dzieci podkreśla się, iż właśnie wtedy rozwija się zdolność do nauki. Doświadczenia w tym czasie zdobyte przez dziecko mają istotne znaczenie dla odniesienia w przyszłości sukcesów w szkole .

Bardzo często wśród rodziców istnieje przekonanie, że przedszkole jest instytucją zapewniającą dzieciom tylko opiekę w czasie gdy oni pracują. Tak wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z wartości wychowania przedszkolnego dla dalszego rozwoju dziecka. Współczesne przedszkole stara się najlepiej jak może wspierać rozwój dziecka, traktując dziecko i jego rodziców jak partnerów, reagując na oczekiwania rodziców a nauczyciele przedszkola w swoich oddziaływaniach uwzględniają założenia ogólno wychowawcze i koncepcje pedagogów , naukowców , przyjaciół dzieci.

Badania wykazują, że w Polsce wciąż za mało dzieci korzysta z wychowania przedszkolnego, zwłaszcza dzieci ze środowisk wiejskich i miasteczek dotkniętych dużym wskaźnikiem bezrobocia. Brak jakiejkolwiek oferty edukacyjnej dla dzieci poniżej szóstego roku życia, powoduje, że biegają bez celu , a dzieci pozostawione samym sobie nie uczą się odpowiedzialnego działania.

Polska rzeczywistość nie sprzyja rozwijaniu instytucjonalnego wychowania przedszkolnego . Krótkotrwałe oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne np. jednego roku „zerówki” nie wystarcza, aby kompensować zaniedbania środowiskowe i nadrobić stracony czas.

Wychowanie przedszkolne to fundament. Musi on być solidny, gdyż na nim buduje się piętra, czyli poszczególne szczeble edukacyjne.

Z własnego doświadczenia wiem jakie znaczenie ma upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Widzę różnice w osiągnięciach rozwojowych dzieci uczęszczających do przedszkola tylko przez jeden rok, a dziećmi uczęszczającymi przez dłuższy okres czasu (2, 3 lata).

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że przedszkolakiem jest się raz w życiu. Małe dziecko w dorosłym życiu będzie takim człowiekiem jakiego ukształtujemy w okresie najwcześniejszego dzieciństwa.